Произвођач
стакло, кристал и полудраго камење
Слика Црнпураст КРСТИЋ
swarovski кристал, посребрен, димензија: 20 х 20мм

$15.43 (USD)

Слика Прозрачно плавичаст КРСТИЋ
swarovski кристал, посребрен, димензија: 20 х 20мм

$15.43 (USD)

Слика Прозрачно Бели КРСТИЋ
swarovski кристал, посребрен, димензија: 20 х 20мм

$15.43 (USD)

Слика КРСТИЋ за мобилни телефон
swarovski кристал, посребрен, димензија: 20 х 15мм

$6.86 (USD)

Слика КРСТИЋ за мобилни телефон
swarovski кристал, посребрен, димензија: 20 х 20мм

$15.43 (USD)

Слика КРСТИЋ за мобилни телефон
swarovski кристал, посребрен, димензија: 20 х 20мм

$15.43 (USD)

Слика Аметист БРОЈАНИЦА
Бројаница од полудрагог камења, комбинација аметиста и седефа.

$28.00 (USD)

Слика Лапис Лазули БРОЈАНИЦА
Бројаница од полудрагог камена, комбинација лапис лазули и седеф.

$30.85 (USD)

Слика Амазонит БРОЈАНИЦА
Бројаница од полудрагог камена, комбинација амазонит и седеф.

$17.14 (USD)

Слика Бисер БРОЈАНИЦА
Бројаница од полудрагог камена, комбинација бисера и седеф.

$17.14 (USD)