Произвођач
Манастир Подмаине

Манастир Подмаине, Будва, Црна Гора

Слика О МОНАШТВУ
У ма­на­сти­ри­ма се већ ри­јет­ко на­ла­зе они ко­ји су вјер­ни мо­на­шком ду­ху, нема опит­них на­став­ни­ка, ца­ру­је сво­је­во­ља, ра­ди се по сво­јим ми­сли­ма и на­ра­ви...

$3.43 (USD)

Слика ПРАВОСЛАВЉЕ И НАУКА
Збор­ник са­др­жи ми­сли, по­у­ке и из­ре­ке, при­ку­пље­не из ра­до­ва, про­по­ве­ди и пи­са­ма све­тог Те­о­фа­на За­твор­ни­ка, по­све­ће­не раз­ма­тра­њу уза­јам­ног од­но­са ве­ре и зна­ња...

$1.71 (USD)

Слика СВЕТИ ПАЈСИЈЕ ВЕЛИЧКОВСКИ
Из­вор­но из­да­ње књи­ге Бла­же­ни Пај­си­је Ве­лич­ков­ски, ко­ју је пре­вео о. Се­ра­фим Ро­уз, нај­пре се по­ја­ви­ло 1972. го­ди­не као се­ри­јал, и то у спо­мен 250-го­ди­шњи­це ро­ђе­ња св. Пај­си­ја ...

$8.91 (USD)

Слика СВЕТОСТ БРАКА - Како породици повратити изгубљену радост
Око нас се од­ви­ја рат, и то не­пре­ки­дан и окру­тан, рат у ко­јем не­ма при­мир­ја и ко­јем не­ма кра­ја, у ко­јем не­ма ни пе­бед­ни­ка ни по­ра­же­них...
$6.86 (USD)
$5.94 (USD)

Слика ВАСКРШЊИ ПРЕОБРАЖАЈ
Шта раздваја светлост од таме? Радост од туге? Живот од смрти? Добро од зла? ...

$1.71 (USD)

Слика Сабирајте себи благо на небу
"Сабирајте себи благо на небу" је зборник духовних савета и поучних прича.

$1.71 (USD)

Слика Писма оца Серафима Роуза
Дванаестогодишња преписка јеромонаха Серафима Роуза и свештеника Алексеја Јанга

$5.20 (USD)

Слика ИСИХАЗАМ
ИСИХАЗАМ Освајање унутарњих простора
$5.94 (USD)
$5.20 (USD)

Слика О АНЂЕЛИМА
Свети Оци о анђелима Господњим, зборник радова о Светим Анђелима, превод са руског

$4.46 (USD)