Произвођач
Знамење

Манастир Св. Димитрија, Нишка епархија