Произвођач
Скоро прегледани прозводи
Слика ЦРТЕЖ У ПЕСКУ

ЦРТЕЖ У ПЕСКУ


Го­ди­на је 274. Цар Лу­ци­је До­ми­ци­је Ауре­ли­јан је по­но­во ује­ди­нио Рим­ско цар­ство и са­да вла­да коп­ном и мо­рем на по­ло­ви­ни те­ри­то­ри­је ...

 

            Го­ди­на је 274. Цар Лу­ци­је До­ми­ци­је Ауре­ли­јан је по­но­во ује­ди­нио Рим­ско цар­ство и са­да вла­да коп­ном и мо­рем на по­ло­ви­ни те­ри­то­ри­је на­се­ље­ног све­та. Рим­ски гра­ђа­ни и вар­ва­ри под­јед­на­ко дрх­те од стра­ха пред вој­ни­ком-ца­рем ко­ји се­бе на­зи­ва жи­вим бо­гом. Цар Ауре­ли­јан ма­ло зна о то­ме да ће по­ни­зни роб, за­ро­бље­ни Гер­ман, и син рим­ског се­на­то­ра по­ста­ти хри­шћа­ни и да ће те­ме­љи па­ган­ског дру­штва би­ти по­љу­ља­ни.
            Син се­на­то­ра По­пли­ја Алек­са­мен има све, и бо­гат­ство, и моћ и здра­вље, но и по­ред то­га је не­за­до­во­љан све­том и сви­ме у ње­му. Жи­вот је по­стао бе­сми­слен а ни­шта­ви­ло смр­ти сто­ји пред њим. Та­ко ће би­ти све до да­на кад му мла­ди роб спа­са­ва жи­вот те Алек­са­мен на­по­кон сре­ће не­ког бла­го­род­ни­јег и хра­бри­јег од се­бе – хри­шћа­ни­на.
            Цр­теж у пе­ску је ро­ман за мла­де ко­ји је на­дах­нут мо­ти­вом "Па­ла­тин­ског рас­пе­ћа" – ар­хе­о­ло­шким на­ла­зи­штем из Ри­ма тре­ћег ве­ка. То је за­јед­нич­ко де­ло пра­во­слав­них хри­шћа­на у Грч­кој, где је до­жи­ве­ло се­дам из­да­ња и по­ста­ло оми­ље­но кла­сич­но де­ло ду­хов­не ли­те­ра­ту­ре.

 Издавач: Манастир Подмаине, Будва, 2. издање,2014.

167 стр., броширан повезТренутна оцена 5,00. Укупно гласова 1.
 

$3.66 (USD)
Утисци о прозводу
ЦРТЕЖ У ПЕСКУ
Da,zaboravila sam naglasiti da se radnja romana desava po istinitim dogadjajima pod kraj treceg stoleca u Rimskom Carstvu tj. Rimskoj Imperiji koja je bila ogromna u to doba,o progonu prvih hriscana,njihovim stradanjima i mucenistvu,ogromnoj i nepokolebljivoj ljubavi i veri u Gospoda Hrista,hriscanskoj dobroti,milosrdju i bratskoj ljubavi ali isto tako i o  govori se u romanu o idolopoklonicima,bezboznicima,paganima,njihovoj zlobi,gnevu,gordosti,ljubomori,izdaji...Knjiga koja ne ostavlja ravnodusno ni jednog hriscanina!

Од: zvezdana_lazovic@hotmail.com | Датум креирања: 2.8.2012 21:23:54

Дали је Вам овај утисак помогао? Да  Не (0 / 0)
ЦРТЕЖ У ПЕСКУ
Roman uzbudljiv,potresan i istinit kojeg citalac procita iz jednog daha.Osim uzbudljivih prepleta i dogadjaja koji se desavaju u toku citanja romana,na stranici knjige 130 .dolazi do vrhunca emocija propraceni istinskim suzama i sa jednim pitanjem kojeg sam postavila samoj sebi:Dali ja kao hriscanka,krstena u Ime Oca i Sin i Svetoga Duha ,obucena u Hrista bila sprema bez nimalo kolebanja dati svoj zivot za Hrista? Mislim da ova knjiga u sustini bar po mom licnom misljenju zeli citaocu razbistriti tj.rasvetliti um vezano za ovo pitanje.Gospode Sveti Boze daj mi ljubavi,snage i moci da Te ispovedam u svakom trenutku svog zemnog zivota sa verom u zivot vecni,Vaskrsenje,Carstvo Nebesko -Novi Jerusalim.Amin +++
Odlicna knjiga!

Од: zvezdana_lazovic@hotmail.com | Датум креирања: 2.8.2012 20:56:51

Дали је Вам овај утисак помогао? Да  Не (0 / 0)
ICXC NIKA
Cesto sam mislila da ljudi ovde pisu oni koji su napravili sajt no to nije tacno.Knjiga je PREDIVNA i savetujem da je svako procita!!

Од: zoka92@live.com | Датум креирања: 8.2.2011 23:23:36

Дали је Вам овај утисак помогао? Да  Не (2 / 0)
Прелијепа књига
Књига је заиста прелијепа и баш сам срећна што је имам у својој библиотеци :)

Од: veca.vu@gmail.com | Датум креирања: 8.11.2010 10:19:00

Дали је Вам овај утисак помогао? Да  Не (4 / 0)
Одлично, предивно, поучно и занимљиво
Ова књига је нешто што морате да имате!

Роман је, може се рећи, по истинитој причи. Јер, су се сва дешавања записана у овој књизи стварно дешавала у време прогона Хришћана.

А и прича се темељи да археолошком проналаску једног цртежа на зиду, који се описује у овом роману.

Роман је кратак, али предиван. Прочитао сам га у једном даху.

Ова књига може лепо да послужи и као поклон.

Значи, искрено и суштински ме је одушевила ова књига.

Од: cvele1993.orthodox@gmail.com | Датум креирања: 16.10.2010 10:44:56

Дали је Вам овај утисак помогао? Да  Не (6 / 0)