Произвођач
Скоро прегледани прозводи
Слика ФИЛОЗОФИЈА - проблемски приступ

ФИЛОЗОФИЈА - проблемски приступ


Проблемски приступ настави филозофије развија способност самосталног критичког мишљења.

Проф. др Зорица Симоновић-Кубурић и сарадници су у оквиру предмета "Методика наставе социологије и филозофије", која се одржава на Филозофском факултету у Новом Саду и пројекта "Методика наставе социологије и филозофије у контексту друштвених промена и реформе наставе на универзитетима", приредили ову књигу као плод сарадње студената и професора наставног предмета.

Проблемски приступ настави филозофије развија способност самосталног критичког мишљења. Отварање мисаоног подручја путем решавања проблема у настави, путем сумње и чуђења, без претходног давања готових одговора, начин је увођења у проблем и трагања за одговорима у себи у историјској прошлости али и са перспективом будућности, а она је младима примерена.


Издавач: Савез студената Филозофског факултета у Новом Саду, 2001.

230 стр., мек повез, 24цмТренутна оцена 0,00. Укупно гласова 0.
 

$3.43 (USD)
Производи који су купљени уз овај производ
Утисци о прозводу