Произвођач
Скоро прегледани прозводи
Слика КОНВЕРЗИЈА И КОНТЕКСТ

КОНВЕРЗИЈА И КОНТЕКСТ


Теоријски, методолошки и практични приступи религијској конверзији

У организацији Центра за емпиријска истраживања религије (ЦЕИР) из Новог Сада и Дома омладине Београда, одржана је 2. јула 2009. године једнодневна конференција: Теоријски, методолошки и практични приступи религијској конверзији. На овом скупу учествовали су стручњаци из области социологије религије, психологије религије и теологије, чије радове објављујемо у овом зборнику.

Поставља се питање да ли је конверзија довољно и на прави начин присутна у домаћој религиологији? Да ли је све речено о овој теми, па сваки нови покушај указивања на овај феномен представља само понављање већ изговореног, или нам је неопходно непрекидно указивање на један од најбитнијих чинилаца свеукупног религиозног живота? Чини се да нећемо претерати ако кажемо да је питање обраћења/конверзије једно од кључних за разумевање свеколиког духовног живота. Конверзија је централни догађај живота вере и као такав, представља потпуну реализацију религиозног живота, те стога заслужује, ако не почасно, онда барем значајно место у академском промишљању.

Сматрамо да у нашем друштвеном контексту недостаје академски примерено истраживање на тему религијске конверзије. Такође, сам феномен конверзије, због наглог повећања динамике верског живота у последње две деценије, постао је прилично актуелан. Поменути дефицит истраживања овог феномена је вероватно последица, с једне стране сложености самог предмета, а са друге стране и неразвијености домаће религиологије. Зато, сматрамо да је овај специфичан аспект религиозности, на нашим просторима, остао готово у потпуности неистражен и запостављен, како на теоријском тако и на емпиријском пољу.

Истраживање конверзије или сродних појмова као што су преобраћење, обраћење, нановорођење могуће је усмерити у правцу теоријског разумевања самих појмова почевши од дефинисања значења речи и њихове употребе у различитим временским периодима и у делима различитих аутора. Осим теоријских поставки значајно је указати и на методолошке могућности и варијације којима се проблем приближава научној јавности. Практична примена научних истраживања свакако има своје место и значај како у даљим истраживањима тако и у реалном животу од кога заправо свако научно истраживање и полази. Почетак трагања у разуме­вању феномена конверзије јесу сами субјекти одлуке. Преобраћеници, верници, они који се заветују у идеји и искуству, чине узорак свих наших истраживања.

Питања од којих полазимо јесу: да ли постоје заједничке каракте­ристике обраћеника; које су то идеје и искуства од којих они полазе; шта је то што погодује процесу обраћења и да ли је то процес или тренутак; да ли постоје предуслови за обраћење; какве су последице обраћења и каква је реакција околине. Коначно, да ли је то један процес за читав живот, да ли је можда потребни тренутак, ако јесте да ли је универзална потреба свих људи или само изабраних појединаца или појединаца који бирају, или су изабрани, да буду усмерени на пут којим ће у будућности ићи. Одговоре на ова питања тражићемо у оквиру теистичког погледа на свет, у мишљењима и истраживањима како теолога тако и психолога и социолога религије.

Зборник радова пред вама, Конверзија и контекст, одише научном озбиљношћу и разноликошћу теоретских и методолошких приступа конверзији, што је и те како потребно домаћој литератури из подручја како теологије тако и социологије и психологије религије. Својим радовима желимо да дамо допринос актуализацији ове теме, те са задовољством представљамо и препоручујемо ову књигу многобројној читалачкој публици у нашој средини заинтересованој за фасцинатно подручје религијске конверзије.

Уредници Зорица Кубурић и Срђан Сремац У Новом Саду, 10 јула 2009.

 

Издавач: Центар за емпиријска истраживања религије, Нови Сад, 2009.

226 стр., мек повез, 23цмТренутна оцена 5,00. Укупно гласова 1.
 

$3.43 (USD)
Утисци о прозводу