Произвођач
Скоро прегледани прозводи
Слика Борисав Станковић - БОЖЈИ ЉУДИ

Борисав Станковић - БОЖЈИ ЉУДИ


Збирка приповедака "Божји људи" је по једногласном суду критике нова појава у српској литератури уопште.

Борисав Станковић (22. март 1876. - 21. октобар 1927.)

Рођен у Врању. Отац му умире врло рано, 1881. године, а две године потом и мајка. Однеговала га је баба Злата. Основну школу, нижу, као и три разреда више гимназије, завршава у родном Врању. Четврти разред гимназије у Нишу. Уписује Правни факултет у Београду, на којем дипломира 1901. године. Ради као чиновник у различитим надлештвима. Године 1902. жени се Ангелином Милутиновић из Београда. Као државни питомац борави 1903. и 1904. године у Паризу.

Скоро сва дела Бора Станковић објавио је пре Првог светског рата. Књиге приповедака: Из старог јеванђеља (1899), Стари дани (1902), Божји људи (1902, 1913). Романи: Нечиста крв (1910), Певци (прва недовршена верзија у Делу 1902). Газда Младен (прва недовршена верзија у Колуу 1903). Засебно штампа драму Коштана (1902, 1905, 1924) и приповетке Увела ружа (1912) и Његова Белка (1921).

За време Првог светског рата носи мошти Стефана Првовенчаног у Пећку патријаршију, скалња се у Подгорицу, где га заробљавају аустријски официри. Спроведен је у Дервенту, а потом, на интервенцију, остатак рата борави у Београду.

Збирка приповедака Божји људи, је по готово једногласном суду критике нова појава у српској литератури уопште, а не само за писца.